sk
logo

Zabezpečíme pre Vás komplexné colnodeklaračné služby

Export/Import/Reexport

Či už vyvážate, alebo dovážate tovar akoukoľvek formou prepravy, do a z akejkoľvek krajiny, sme tu na to, aby sme zabezpečili plynulý chod Vášho biznisu. Ponúkame Vám služby od prihlásenia na colnom úrade, zaradenia tovaru podľa platných predpisov, cez vystavovanie všetkých potrebných exportných/importných dokladov, zabezpečovania colného dlhu, až po vedenie pomocných evidencií pre daňové a colné účely.

Zabezpečujeme colnodeklaračné služby pre prepravu:

Špedičné služby

Prevádzka našej kancelárie je k dispozícii 24 hodín denne.

Individuálny prístup pre nás znamená: